Reëls & Regulasies

 1. Klipkrans aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik van enige fasiliteite nie, het sy as besoeker of genooide, beskadiging, verlies van watter natuur ook al of enige ander skade tydens die besoek of verbly by Klipkrans.
 2. Bewoners en besoekers erken dat die fasiliteite en die gebruik daarvan inherente gevare en risiko inhou, hierdie gevare en risiko's kan beserings, siektes en dood insluit. Alle fasiliteite sal op eie risiko gebruik word.
 3. Bewoners en besoekers aanvaar dat Klipkrans, sy lede en werknemers nie verantwoordelike gehou sal word vir enige beserings, skade, verlies van watter natuur ook al nie, of enige ander skadevergoeding en vrywaar Klipkrans, sy lede en werknemers van enige sulke verantwoordelikheid en aanspreeklikheid van watter natuur ook al.
 4. Besoekers aan Klipkrans moet asseblief vanaf 13:00 arriveer op die aankoms datum en moet asb. voor 10:00 vertrek. Alternatiewe tye mag vooraf gereël word.
 5. Onder geen omstandighede sal meer as 8 mense en of 2 voertuie per kampeerterrein toegelaat word nie. Reël asseblief met bestuur rakende besoekers, wat tot 4 mense per besoek per kampeerterrein beperk is.
 6. Besoekers sal verantwoordelik gehou word vir enige skade of verlies van items en strukture.
 7. GEEN TROETELDIERE, MUSIEK, MOTORFIETSE, VUURWERKE, VUURWAPENS, JET SKI’S OF MOTORBOTE SAL TOEGELAAT WORD NIE.
 8. Neem asseblief u mede kampeerders in ag.
 9. Let asseblief daarop dat die rivier & kraanwater nie geskik is vir drink nie.
 10. Kinders onder 5 jaar moet deur 'n volwassene vergesel word na die ablusie fasiliteite.
 11. Neem asseblief die veiligheid van klein kindertjies in ag. Ouers en voogde sal verantwoordelik gehou word vir die gedrag en veiligheid van hulle kinders.
 1. Gebruik asseblief die aangewese braai fasiliteite. Moet onder geen omstandighede 'n vuur sonder toesig laat nie. 'n Brandblusser is by die kiosk beskikbaar. ( in geval van nood).
 2. Alle wilde diere word beskerm en moet as gevaarlik beskou word. Diere mag nie gevoer word nie.
 3. Respekteer asseblief ons omgewing en Let daarop om nie ons plante of ons omheinings te beskadig nie.
 4. Moenie enige water of elektrisiteit mors nie.
 5. Hou asseblief by die spoedgrens van 20km/h. Normale verkeersreëls is van toepassing.
 6. Maak asseblief seker dat u kampeerterrein en ablusie fasiliteite ten alle tye netjies en skoon is. Maak gebruik van die vullis drome. Addisionele swart sakke is by die kiosk beskikbaar.
 7. 'n 50% deposito is betaalbaar met u bespreking. Die uitstaande bedrag moet betaal word voor u arriveer.
 8. Kansellasie beleid:
  - 14 of minder dae voor u aankoms dag, die hele deposito word verbeur
  - 15-30 dae voor u aankoms dag, 50% van die deposito word verbeur
  - 'n Administrasie fooi van R100 sal met alle terugbetalings geëis word.
  - Klipkrans mag 'n sertifikaat aanvra met die oorweging van 'n terugbetaling in die geval van siekte of dood.
 9. Basiese benodighede is by die kiosk beskikbaar. Ons maak staat op u eerlikheid.
 10. ROOK IN DIE TOILETTE WORD VERBIED!